RK  « ZG – DUBRAVA «

Vardarska 27 a

Tel/fax: 29 81 850

 

Kontakt osoba:    Nikola Šandrk,prof.  095 199 36 61

 

Trener:                NIKOLA  ŠANDRK    

 

 

Selekcija dječaka rođenih 1998./1999.  KADETI

 

Treninzi se održavaju:

 

Treninzi se održavaju:

 

PONEDJELJAK     21.30  - 23.00   OŠ SESVETSKA SOPNICA

 

UTORAK                21.30  - 23.00   OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA – DUBEC                      

 

                                                          

SRIJEDA               21.30  -  23.00   OŠ SESVETSKA SOPNICA

 

ČETVRTAK          

 

PETAK                  21.30  -  23.00   OŠ SESVETSKA SOPNICA  -  SOPNICA