RK  « ZG – DUBRAVA «

Vardarska 27 a

Tel/fax: 29 81 850

 

 Kontakt osoba :          Nikola Šandrk,prof    095  199 36 61

 

TRENER    :               MATIJA  RODIĆ       095 373 74 15        

                                       

 

 

Selekcija dječaka rođenih 2002./2003. god. DJEČACI „A“

 

Treninzi se održavaju:

 

PONEDJELJAK    IDIVIDUALNI TRENING

 

UTORAK               20.00  -  21.30  OŠ  ANTUNA MIHANOVIĆA - DUBEC

 

SRIJEDA               19.30  -  21.00  OŠ  MARKUŠEVEC

 

ČETVRTAK          20.00  -  21.30  OŠ  ANTUNA MIHANOVIĆA - DUBEC

 

PETAK                   19.00 -  20.30  OŠ  SESVETSKA  SOPNICA