RK  « ZG – DUBRAVA «

Vardarska 27 a

Tel/fax: 29 81 850

www.rkzg- dubrava

 

 Kontakt osoba :        Nikola Šandrk,prof   095  199 36 61

 

TRENER :                 Ivica Aladenić          095  913 02 35

                                       

 

Selekcija dječaka rođenih 2006./2007. god. DJEČACI 

 

Treninzi se održavaju

 

 

PONEDJELJAK   

 

UTORAK               17.30  - 18.30  OŠ  ANTUNA MIHANOVIĆA – DUBEC

 

ČETVRTAK          17.30  - 18.30  OŠ  ANTUNA MIHANOVIĆA – DUBEC


SUBOTA               10.30 -  12.00  OŠ  ANTUNA MIHANOVIĆA – DUBEC