TRENINZI  RK ZG DUBRAVA ZA  SELEKCIJU  2000./2002.  ZA  LIPANJ 2017.  :

 

19.06.        10.00  - 11.30        D DUBRAVA

20.06.        10.00  - 11.30        D DUBRAVA        

21.06.        10.00  - 11.30        D DUBRAVA     

26.06.        10.00  - 11.30        D DUBRAVA           

27.06.        10.00  - 11.30        D DUBRAVA           

28.,29.,30..   10.0  - 11.30       D DUBRAVA   

                                           

POETAK SEZONE 16.08.2016.  9.00  D DUBRAVA   

17.08. 25.08.2017.   Treninzi u Zagrebu 2Xdnevno

26.08. 31.08.2017.   Pripreme u Biogradu

01.09. 03.09.2017.   Turnir Dubrava 2017.

 

 

 

TRENINZI  RK ZG DUBRAVA ZA  SELEKCIJU  2004./2005.  ZA  LIPANJ 2017.  :

 

19.06.        20.30  - 22.00        D DUBRAVA

20.06.        20.30  - 22.00        D DUBRAVA        

21.06.        20.30  - 22.00        D DUBRAVA     

26.06.        20.30  - 22.00        D DUBRAVA           

27.06.        20.30  - 22.00        D DUBRAVA           

28.,29.,30..   20.30  - 22.00     D DUBRAVA   

                                                         

POETAK SEZONE 17.08.2016.  9.00  O ANTUNA MIHANOVIA

17.08. 25.08.2017.   Treninzi u Zagrebu 2Xdnevno

26.08. 31.08.2017.   Pripreme u Biogradu

01.09. 03.09.2017.   Turnir Dubrava 2017.

 

 

 

 

TRENINZI  RK ZG DUBRAVA ZA  SELEKCIJU  2006./2007.  ZA  LIPANJ 2017.  :

                             

19.06.        17.30  - 19.00        D DUBRAVA

20.06.        17.30  - 19.00        D DUBRAVA        

21.06.        17.30  - 19.00        D DUBRAVA     

26.06.        17.30  - 19.00        D DUBRAVA           

27.06.        17.30  - 19.00        D DUBRAVA           

28.,29.,30..   17.30  - 19.00     D DUBRAVA   

                                           

POETAK SEZONE 17.08.2016.  10.00  O ANTUNA MIHANOVIA

17.08. 25.08.2017.   Treninzi u Zagrebu 2Xdnevno

26.08. 31.08.2017.   Pripreme u Biogradu

01.09. 03.09.2017.   Turnir Dubrava 2017.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Preuzmite obrazac, SUGLASNOST, ispunite je i predajte treneru