Preuzmite obrazac, SUGLASNOST, ispunite je i predajte treneru