RK  « ZG – DUBRAVA «

Vardarska 27 a

Tel/fax: 29 81 850

 

 

 

TRENER ;  DAVID HENIGMAN        091 169 93 16

                                                

      

 

 INDIVIDUALNI TRENING GOLMANA

 

 

UTORAK              20.30  -  21.30     OŠ  ANTUNA MIHANOVIĆA

 

 

ČETVRTAK         20.30 -    21.30   OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA – DUBEC